دسته بندی ها
جدیدترین محصولات اضافه شده

مقالات ترجمه شده آمار و ریاضی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

تغيير اشكال سريع و مجزاي انحرافي

فـرمت ترجمه : word
تعداد صفحات انگلیسی : 43 صفحه
تعداد صفحات ترجمه :  52 صفحه

قیمت قبلی: 195,000 ریال
قیمت: 160,000 ریال

براساس خانواده های بتا و عمومیت دادن توزیع های گامای ایجاد شده و استنباط مرتبط

فـرمت ترجمه : word
تعداد صفحات انگلیسی : 19 صفحه
تعداد صفحات ترجمه :  27 صفحه

قیمت قبلی: 210,000 ریال
قیمت: 180,000 ریال

بررسی راه حل چندگانه برای مسئله های مدلسازی-طراحی و اولین نتایج پروژه¬ی- MultiMa

فـرمت ترجمه : word
تعداد صفحات انگلیسی : 10 صفحه
تعداد صفحات ترجمه :  13 صفحه

قیمت قبلی: 210,000 ریال
قیمت: 170,000 ریال

نمونه برداری تصادفی و جمعیت مورد مطالعه در زمینه ارتباط بین وزن نوزاد بعد از تولد و میزان مرگ و میر کودکان

فـرمت ترجمه : word
تعداد صفحات انگلیسی : 12 صفحه
تعداد صفحات ترجمه :   18 صفحه

قیمت قبلی: 210,000 ریال
قیمت: 185,000 ریال

M/M/C با شاخص شغلها ( شغلهای حساس)

فـرمت ترجمه : word
تعداد صفحات انگلیسی : 13 صفحه
تعداد صفحات ترجمه :  18 صفحه

قیمت قبلی: 195,000 ریال
قیمت: 150,000 ریال

بهبود درستی روش های چندمرحله ای خطی

فـرمت ترجمه : word
تعداد صفحات انگلیسی : 6 صفحه
تعداد صفحات ترجمه :  11 صفحه

قیمت قبلی: 195,000 ریال
قیمت: 175,000 ریال

تغيير اشكال سريع و مجزاي انحرافي

فـرمت ترجمه : word
تعداد صفحات انگلیسی : 43 صفحه
تعداد صفحات ترجمه :  52 صفحه

قیمت قبلی: 189,000 ریال
قیمت: 165,000 ریال

در ارتباط با ویژگی های کیفی فشار و لایه مرزی در سطوح عملکردی ضخامت در حد متوسط

فـرمت ترجمه : word
تعداد صفحات انگلیسی : 15 صفحه
تعداد صفحات ترجمه :  19 صفحه

قیمت قبلی: 220,000 ریال
قیمت: 175,000 ریال

رابطه بين داستان هاي تلويزيوني وترس از جرم؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول

فـرمت ترجمه : word
تعداد صفحات انگلیسی : 10 صفحه
تعداد صفحات ترجمه :  15 صفحه

قیمت قبلی: 189,000 ریال
قیمت: 165,000 ریال
قیمت قبلی: 210,000 ریال
قیمت: 170,000 ریال

نظریه معکوس کوانتوم شانون و روابط جایگزین منبع برای شبیه سازی کانالهای کوانتومی

فـرمت ترجمه : word
تعداد صفحات انگلیسی : 28 صفحه
تعداد صفحات ترجمه :   103 صفحه

قیمت قبلی: 210,000 ریال
قیمت: 175,000 ریال

هماهنگی فرایند انتقال فعالیت ها و زمان بندی آن

فـرمت ترجمه : word
تعداد صفحات انگلیسی : 9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه :  17 صفحه

قیمت قبلی: 189,000 ریال
قیمت: 157,000 ریال